Overzicht van baten en lasten

In de programmabegroting hebben wij per programma een inhoudelijke, beleidsmatige toelichting en een analyse van de baten en lasten ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar  opgenomen. Om de financiële analyses en toelichtingen niet zowel in de programmaverantwoording en het overzicht van baten en lasten op te nemen, verwijzen wij voor de analyse en toelichting van de  baten en lasten per programma ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar naar het onderdeel “Wat heeft het gekost?” van de programmabegroting.

   
ProgrammaRekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
Programma 03.7566603.0962.3276251.7023.1815782.6033.1925862.6063.1975942.6033.2015942.607
Programma 11.741341.7071.971291.9421.947291.9182.020291.9912.043292.0132.062292.032
Programma 22.6411412.5004.5871144.4732.4661142.3523.6081143.4932.3921152.2782.4621152.348
Programma 3-2872.246-2.534201240-395.5106.159-6498.6059.176-5713.5874.077-4903.6464.197-551
Programma 42.6544082.2462.6743782.2961.8463791.4671.8403791.4611.7703791.3911.7483801.369
Programma 56.1494285.7215.7154575.2585.1224604.6634.9334614.4724.9304634.4674.8614654.396
Programma 623.8536.06317.79024.8766.24018.63723.7016.23917.46223.7726.19117.58223.7306.19117.53823.7016.19117.510
Programma 75.2314.2359974.9774.3905874.7684.1486204.7384.1356034.7474.1276204.7884.157631
Programma 87.2204.7602.4616.8494.6942.1545.4494.0681.3816.4745.2631.2117.0986.3987006.5595.919641
Subtotaal programma's52.95818.97433.98454.17717.16837.00953.99022.17431.81759.18126.33432.84753.49422.37331.12153.02922.04830.982
Alg. dekkingsmiddelen-14137.607-37.748-57838.446-39.0241.96438.488-36.5242.44339.342-36.8992.57839.616-37.0382.66239.932-37.269
Overhead3.39203.3925.491485.4435.585495.5365.622495.5735.652505.6025.705505.655
VpB0000004104188088400401320132
Onvoorzien190194104171071710717107171071
Saldo baten en lasten56.22956.581-35259.13155.6623.47061.65160.71094167.40565.7251.68061.83462.039-20461.60062.029-429
Reserves programma 06251.510-8852.0316.344-4.313-410-41-880-88-400-40-1320-132
Reserves programma 138171-133000018-18018-18018-18018-18
Reserves programma 2221443-2220000146-14601.286-1.286000000
Reserves programma 377307730006000600520052042704274890489
Reserves programma 4400792-3920000523-5230470-4700339-3390274-274
Reserves programma 532890-8580000514-5140491-4910491-4910491-491
Reserves programma 648765-7170000164-1640113-113088-88088-88
Reserves programma 86614656000248386-137269526457705775530553
Subt. mutaties reserves2.7974.576-1.7792.0316.344-4.3138071.751-9447012.382-1.6819649362891087040