8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat willen we bereiken?

Gilze en Rijen is in mooie gemeente in een groene omgeving. Wij vinden het van belang dat de gemeente zich ook in de toekomst blijft ontwikkelen. Kwaliteit, bedrijvigheid en wonen zijn daarbij kernbegrippen.     

Wat gaan we ervoor doen?