4. Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Jeugdigen in Gilze en Rijen kunnen zich ontwikkelen tot participerende burgers. De gemeente schept de voorwaarden voor persoonlijke groei in een veilige omgeving.

Wat gaan we ervoor doen?