3. Economie

Taakveld 340: Economische promotie

Omschrijving

Zowel lokaal als regionaal werken wij aan de promotie van onze gemeente in het algemeen en onze bedrijventerreinen in het bijzonder.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke doelstellingen.