Subsidies

Subsidiebeleid
In het najaar 2015 heeft de raad besloten over het nieuwe subsidiebeleid: de kadernotitie en de algemene subsidieverordening. Het college heeft de nadere regels begin 2016 vastgesteld. Hiermee is het nieuwe beleid in werking getreden. In het kader van dit nieuwe subsidiebeleid nemen we vanaf de begroting 2017 een overzicht op met daarin vermeld: de subsidieplafonds (voor activiteiten- en innovatiesubsidies) en de subsidies aan basisvoorzieningen. Dit overzicht treft u hieronder aan.

Basisvoorzieningen

Bedrag 2017

Coördinator kunst, brede school en cultuurplaats (a.o.v Stichting CCGR)

€ 61.197

Erfgoedproject (Stichting cultuurplaats a.o.v Stichting CCGR)

€ 4.808

Bibliotheek Gilze en Rijen (Stichting Theek 5)

€ 401.399

Muziekonderwijs (Stichting Toon! a.o.v. Stichting CCGR)

€ 105.000

Harmonieën (Vlijt en Eendracht, St. Cecilia en Eendracht Maakt Macht)

€ 25.095

Heemkring molenheide

€ 2.465

Sint Nicolaas Gilze

€ 594

Sint Nicolaas comité Rijen

€ 1.100

Vereniging Ontspanning Molenschot

€ 2.000

Tolkdiensten (Instituut maatschappelijk werk)

€ 5.000

Schuldhulpverlening (Instituut maatschappelijk werk)

€ 146.838

Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk

€ 6.744

Jongerenwerk Gilze en Rijen (Contour de Twern)

€ 234.461

Scouting Rijen en Gilze

€ 12.213

Lichte ondersteuning (Instituut maatschappelijk werk)

€ 114.768

Gemeenschapshuis Hulten

€ 22.300

Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen

€ 373.452

Mantelzorgconsulenten

€ 55.971

Lokaal Steunpunt Mantelzorg

€ 9.810

Algemeen maatschappelijk werk (Instituut maatschappelijk werk)

€ 268.384

Radar anti discriminatievoorziening

€ 9.879

Veiligthuis Midden-Brabant

€ 13.039

Cliëntenondersteuning (MEE West-Brabant)

€ 280.325

Sociaal team (Instituut maatschappelijk werk)

€ 140.066

Vrijwilligersinformatiepunt (VIP)

€ 58.833

MFA Molenschot

€ 15.898

Totaal begroting 2017

€ 2.371.639

  • Het subsidieplafond voor activiteitensubsidies bedraagt in 2017 € 814.249;
  • Het subsidieplafond voor innovatiesubsidies bedraagt in 2017 € 81.789