Investeringsplan 2017 - 2020

Opmerkingen:

  • Bij de behandeling van de begroting 2016 zijn enkele investeringen geautoriseerd door de gemeenteraad. Wanneer deze investeringen nog niet zijn gedaan en betrekking hebben op de bedrijfsvoering, gaan deze over naar de ABG organisatie;
  • Nieuwe investeringen op het gebied van bedrijfsvoering worden binnen de ABG organisatie aangevraagd en uitgevoerd;
  • Bovenstaand meerjareninvesteringsplan is exclusief de projecten binnen de grondexploitatie (dekking reserve grondexploitatie) en de onderhoudswerkzaamheden op het gebied van wegen (dekking bestemmingsreserve wegen) en groen (dekking bestemmingsreserve groen).