1. Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilige leefomgeving voor alle bewoners, ondernemers en bezoekers.
Een rampenbeheersorganisatie op districtelijk niveau.

Wat gaan we ervoor doen?