1. Veiligheid

Taakveld 120: Openbare orde en Veiligheid

Omschrijving

Overlast
De gemeente Gilze en Rijen heeft de aanpak van overlast hoog in het vaandel staan. Overlast kent vele verschijningsvormen. Te denken valt aan woonoverlast, overlast door hangjeugd of door alcohol en/of drugs. Overlast doet afbreuk aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Ondermijning
De laatste jaren zagen we het aantal drugsdelicten in de gemeente Gilze en Rijen toenemen. Deze en andere vormen van ondermijnende criminaliteit tasten de fundamenten van onze samenleving aan. Ondermijning is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar dan overlast, maar het is wel degelijk een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit.
Ondermijning kent vele verschijningsvormen. Drugscriminaliteit is waarschijnlijk de meest zichtbare. De gemeente Gilze en Rijen zet haar bestuurlijke mogelijkheden in om dit zoveel mogelijk tegen te gaan, onder andere door het sluiten van drugspanden. We laten hiermee zien dat we samen met politie en het Openbaar Ministerie hard optreden tegen dit soort misstanden. Gebleken is dat ondernemers en agrariërs een kwetsbare doelgroep zijn voor criminelen. Zij beschikken namelijk over (bedrijfs)ruimten waar criminelen hun activiteiten kunnen ontplooien. Daarom zetten we in op voorlichting van deze doelgroep, om op die manier hun awareness en weerbaarheid te vergroten.
Er worden structurele actiedagen georganiseerd waarbij we samen met politie optreden. Tijdens deze dagen worden specifieke locaties of gebieden gecontroleerd en opgetreden tegen misstanden. Dit is gericht op het verkrijgen van inzicht in ons uitgestrekte (buiten)gebied. Het bevordert de zichtbaarheid van “de overheid” en geeft vertrouwen bij inwoners dat er wordt optreden tegen dit soort misstanden.
De aanpak van casuïstiek ten aanzien van ondermijning kan gericht zijn op personen, locaties of fenomenen.

Toezicht en Handhaving
Overlast met betrekking tot onderwerpen genoemd in het handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma vindt vaak plaats op specifieke momenten. Het toezicht in de openbare ruimte vindt om die reden, in afwijking van voorgaande jaren, meer vroeg op de dag, later op de avond en in de weekeinden plaats. Om meer toezicht op straat te organiseren wordt ook gezocht naar mogelijkheden om bestaande budgetten effectiever in te zetten.

Resultaten