1. Veiligheid

Taakveld 110: Crisisbeheersing en Brandweer

Omschrijving

Rampenbestrijding
In 2016 is besloten om de rampenbestrijdingsorganisatie op districtelijk niveau te organiseren. Voorheen deed iedere gemeente dat voor zichzelf. Hiervoor moest een nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie gebouwd worden, welke eind 2016 volledig ingericht moet zijn. Tot die tijd blijft onze oorspronkelijke rampenbestrijdingsorganisatie van kracht. In 2017 werken we dus in de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie.

Resultaten