0. Bestuur en ondersteuning

Taakveld 030: Beheer overige gebouwen en gronden

Omschrijving

Onder dit onderdeel vallen incidentele zaken op het gebied van gebouwen en gronden, zoals de incidentele verkoop van onroerend goed en (rest)stroken grond.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke doelstellingen en activiteiten.