3. Economie

Taakveld 330: Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Omschrijving

Bedrijfsloket
De bedrijfscontactfunctionaris geeft invulling aan het bedrijfsloket om de vraag van de ondernemers te kanaliseren en gecoördineerd te beantwoorden.

Bedrijfsregelingen.
Binnen onze gemeente bestaan twee fondsen die actief worden ingezet.

  1. Ondernemersfonds.
    Dit fonds wordt ingezet om de collectiviteit onder ondernemers te bevorderen of te vergroten.
  2. Innovatiefonds.
    Veel initiatieven van bedrijven en organisaties hebben op het gebied van innovatieve ontwikkelingen behoefte aan enigerlei financiële opstart-ondersteuning. In dat geval kan een beroep worden gedaan op dit innovatiefonds.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke doelstellingen.