7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld 750: Begraafplaatsen en crematoria

Omschrijving

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke doelstellingen en activiteiten.