0. Bestuur en ondersteuning

Taakveld 010: Bestuur

Omschrijving

Uitwerking van de toekomstvisie 'Wij zijn Gilze en Rijen'
De mensen maken onze gemeente. Niet voor niets heet de in 2012 door de raad vastgestelde toekomstvisie 'Wij zijn Gilze en Rijen'. Wij baseren ons beleid op deze visie, en werken het de komende jaren verder uit. Speerpunten zijn het benutten van de lokale kracht in onze samenleving en het versterken en verbeteren van onze dienstverlening, onder andere door samenwerking met andere gemeenten en de regio. Wij houden hierbij nadrukkelijk rekening met de diversiteit van de inwoners van onze gemeente.

Verkenning G1000 gedachte
De gemeente Gilze en Rijen wil graag aansluiten bij de behoefte van haar burgers. Zij hecht waarde aan een democratische betrokkenheid. Zowel vanuit de gemeenteraad (motie tijdens begrotingsbehandeling 2015) als vanuit het college (coalitieprogramma) zijn er ambities om die betrokkenheid te vergroten. Het college wil daarbij met de gemeenteraad verkennen wat de G1000 gedachte kan betekenen voor de gemeente Gilze en Rijen. G1000 is een initiatief waarbij burgers met elkaar in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden voor hun gemeenschap, zelf de oplossingen bepalen en initiatieven starten.

Resultaten