3. Economie

Taakveld : Economische ontwikkeling

Omschrijving

De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om het faciliteren van onze bedrijven. Zowel lokaal als regionaal (Hart van Brabant) zetten wij in op het verbeteren van de infrastructuur voor onze bedrijven. De samenwerking binnen Midpoint Brabant bundelt de krachten van ondernemers, onderwijs en overheid in regionaal verband. De samenwerking is innovatief en gebeurt in proeftuinprojecten en living labs.

Resultaten