2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld : Openbaar vervoer

Omschrijving

Aandacht voor openbaar vervoer.
De gemeente heeft maar een bescheiden invloed op het openbaar vervoer. Het is wel van belang dat wij onze wensen onder de aandacht brengen bij de betrokken partijen.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke doelstellingen.