5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 550: Cultureel erfgoed

Omschrijving

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke doelstellingen en activiteiten.