5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 560: Media

Omschrijving

Toekomst bibliotheek
De rol van de bibliotheek is de laatste jaren sterk aan het veranderen. We willen een bibliotheek die
klaar is voor de toekomst en betaalbaar is. Daarom hebben zijn we in 2016 gestart met een toekomstverkenning samen met Theek 5 als huidige aanbieder van het bibliotheekwerk in onze gemeente.

Resultaten