5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 530: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Omschrijving

Kunst en cultuur
Voor veel inwoners van onze gemeente is kunst en cultuur van groot belang. De tijden dat de gemeente een grote rol had, vooral als subsidieverlener, bij het in stand houden van kunst en cultuur, ligt achter ons. De gemeente neemt in dit domein een regisserende en faciliterende rol aan. We gaan bij dit onderdeel uit van de kracht van de lokale bevolking, de verenigingen en instellingen. Ook het bedrijfsleven speelt in diverse gevallen hier een belangrijke rol. Deze lijn hebben we ook verwerkt in ons nieuwe subsidiebeleid.

Kunst en muziekonderwijs
We willen nog meer verbinding en samenwerking op gang brengen door het kunst- en muziekonderwijs anders aan te bieden. In de loop van 2016 is Stichting Toon aan de slag gegaan met de uitvoering van het actieplan 'zin in Kunst', waarbij het verbinden van vraag en aanbod centraal staat. In 2017 verwachten we de eerste zichtbare resultaten daarvan.

Culturele centra
Alle kernen in onze gemeente beschikken over een cultureel centrum dat als huiskamer van de kern kan fungeren.  Een gezonde exploitatie van deze centra vraagt continue aandacht en het vermogen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De herijking van het bibliotheekwerk in onze gemeente zal wellicht ook de exploitatie van de Boodschap en De Schakel beïnvloeden, maar biedt ook weer nieuwe kansen.

Resultaten