5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 510: Sportbeleid en activering

Omschrijving

We zetten ons beleid van de afgelopen jaren voort en richten ons daarnaast op het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte (zie onder 6.10 Wijk- en buurtbeheer en burgerkracht). Op dit vlak zijn er al diverse mooie initiatieven ontstaan, zoals het Speelbos, openbare schoolpleinen en Bram's Bootcamp. Wij willen stimuleren dat er dit soort initiatieven komen en helpen om ze mogelijk te maken.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke activiteiten.