7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld 710: Volksgezondheid

Omschrijving

Consultatiezorg in Gilze.
Wij vinden het belangrijk om ook in de kern Gilze gepaste consultatiezorg laagdrempelig beschikbaar te houden. Daarbij vinden we het essentieel dat de samenwerking met andere disciplines die zich richten op dezelfde doelgroep op een structurele wijze goed wordt vormgegeven. Gedurende 2016 heeft de GGD onderzoek gedaan naar alternatieve huisvesting. Met de uitkomsten van dit onderzoek in de hand wordt een gepaste actie ondernomen.

Bedrijfsvoering GGD "in control".
Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2015 heeft de GGD van de deelnemende gemeenten toestemming gekregen om een reserve te vormen ten einde haar bedrijfsvoering te verbeteren. In 2017 worden er concrete maatregelen  genomen in dit kader. Als mede-eigenaar volgen we de activiteiten in 2017  en geven hier via onze vertegenwoordiging in het algemeen bestuur mede richting aan.

Resultaten