7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld 720: Riolering

Omschrijving

In de vergadering van 8 juni 2015 heeft de raad het gemeentelijke rioleringplan (GRP) voor de planperiode 2016-2020  vastgesteld. In dit plan is het toekomstig beleid en beheer van de riolering uiteengezet.

Resultaten