6. Sociaal domein

Taakveld 640: Begeleide participatie

Omschrijving

Beschut werk
De kans is groot dat het Rijk vanaf 2017 gemeenten gaat verplichten om beschutte werkplekken aan te bieden. Nog onderzocht moet worden hoe beschut werk er uit zou kunnen zien voor Gilze en Rijen.  De Diamant Groep vervult hierin wel de rol als first-supplier. De gemeente bepaalt uiteindelijk zelf hoeveel plekken ze wil realiseren in een jaar. Ook niet uitkeringsgerechtigden kunnen aanspraak maken op een beschutte werkplek. Het nadere onderzoek is nodig om te bepalen op welke manier deze verplichting vorm gegeven wordt voor de gemeente Gilze en Rijen.

Resultaten