6. Sociaal domein

Taakveld 630: Inkomensregelingen

Omschrijving

Inwoners die rondom het bestaansminimum leven kunnen rekenen op de gemeente voor materiële of financiële ondersteuning of schuldhulpverlening. Het huidige armoedebeleid wordt voorgezet. Daarbij ondersteunen wij Stichting Leergeld en de Voedselbank met een subsidie. Wij zijn extra alert op problematische situaties waar kinderen bij betrokken zijn. Wij blijven ook inzetten op het verhogen van de maatschappelijke participatie van inwoners die rondom het bestaansminimum leven, met als uiteindelijk doel het verkrijgen van betaald werk.

De extra instroom van vergunninghouders zorgt voor een opwaartse druk van het uitkeringsbestand. We moeten er daarom rekening mee houden dat we ons maximale gemeentelijke aandeel in de bijstandskosten ook volledig moeten aanspreken. Daarnaast zorgt deze extra instroom ook voor een extra behoefte aan ambtelijke capaciteit. Aanvragen van vergunninghouders zijn bovendien nog eens arbeidsintensiever dan gemiddelde aanvragen.

Resultaten