Gemeenschappelijke regelingen

ABG organisatie

ABG-organisatie

Vestigingsplaats:

Alphen

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

2 collegeleden per deelnemende gemeente

Openbaar belang:

Behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en uitvoeringstaken van de deelnemende gemeenten

Financieel belang:

Bijdrage op basis van vastgesteld percentage
(bijdrage 2017: € 12.243.004)

Wijziging belang:

n.v.t.

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in bestuur

Financiële positie:

EV
1-1-2017:

EV
31-12-2017:

VV
1-1-2017

VV
31-12-2017

Resultaat
2017

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0