Gemeenschappelijke regelingen

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant  

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Wethouder A. Zwarts

Openbaar belang:

Samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Financieel belang:

Bijdrage 2016 in de gemeenschappelijke regeling:
Omgevingsdienst Midden - en West- Brabant € 323.098

Wijziging belang:

n.v.t.

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV
1-12-2017

EV
31-12-2017

VV
1-1-2017

VV
31-12-2017

Resultaat
2017

€ 676

€ 1.193

€ 13.790

€ 12.090

€ 0