Deelnemingen

Brabant Water NV

Brabant Water NV

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Aard verbonden partij:

Participatie in aandelenkapitaal

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Burgemeester dr. A.J.W. Boelhouwer

Openbaar belang:

De gemeente is aandeelhouder; veiligstellen van belangen van de eigen inwoners in het verzorgingsgebied

Financieel belang:

36.071 aandelen van € 0,10; er wordt (vooralsnog) geen dividend uitgekeerd

(bate 2017: nihil)

Wijziging belang:

n.v.t.

Zeggenschap:

Via aandeelhoudersvergadering

Financiële positie: x € 1 mln

      EV
1-1-2016

      EV
31-12-2016

     VV
1-1-2016

      VV
31-12-2016

Resultaat
2016

€ 519

€ 557

€ 419

€ 425

€ 37