Gemeenschappelijke regelingen

Diamant Groep

Diamant Groep

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening

Financieel belang:

Bijdrage in het (mogelijk) nadelig resultaat

Wijziging belang:

n.v.t.

Zeggenschap:

Zitting in bestuur gemeenschappelijke regeling

Financiële positie: x € 1.000

EV
1-1-2017

EV
31-12-2017

VV
31-12-2017

VV
31-12-2017

Resultaat
2017

€ 2.185

€ 1.315

€ 14.685

€ 14.672

€ 115 V