Gemeenschappelijke regelingen

Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Burgemeester dr. A.J.W. Boelhouwer

Openbaar belang:

Samenwerking deelnemende gemeenten

Financieel belang:

Bijdrage naar rato van het aantal inwoners
(bijdrage 2017: €78.899)

Wijziging belang:

n.v.t.

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur

Financiële positie:

EV
1-1-2017

EV
31-12-2017

VV
31-12-2017

VV
31-12-2017

Resultaat
2017

€ 175.857

€ 32.857

niet bekend

€ 7.074.037

€ 0