Deelnemingen

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats:

Den Haag

Aard verbonden partij:

Participatie in aandelenkapitaal

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

De BNG is een belangrijke bankier in de non-profit-sector

Financieel belang:

10.179 aandelen “BNG”; jaarlijkse uitkering van dividenden
(bate 2016: € 20.358)

Wijziging belang:

n.v.t.

Zeggenschap:

Gemeente is aandeelhouder

Financiële positie: x € 1 mld

EV
1-1-2015

EV
31-12-2015

VV
1-1-2015

VV
31-12-2015

Resultaat
2015

€ 4,2

€ 3,6

€ 145

€ 149

€ 0,126