Samenwerkingsverbanden met private organisaties

Stichting Deelnemingen gemeente Gilze en Rijen

Stichting Deelnemingen gemeente Gilze en Rijen

Vestigingsplaats:

Rijen

Aard verbonden partij:

Deelname in stichting

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

Zeggenschap in Beheer BV Midden-Brabant Poort

Financieel belang:

Aandeel in vermogen Midden-Brabant poort BV
(90 aandelen á € 100)

Wijziging belang:

n.v.t.

Zeggenschap:

Vanuit samenwerkingsovereenkomst

Financiële positie:

EV
1-1-2017

EV
31-12-2017

EV
1-1-2017

VV
31-12-2017

Resultaat
2017

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Wet Normering Topinkomens:

Slechts onbezoldigde bestuurders