Samenwerkingsverbanden met private organisaties

Midden-Brabant Poort CV

Midden-Brabant Poort CV / BV

Vestigingsplaats:

Gilze

Aard verbonden partij:

Participatie in aandelenkapitaal

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

Ontwikkeling van bedrijventerrein Midden-Brabant Poort te Gilze.

Financieel belang:

Aandeel in vermogen Midden-Brabant poort BV.
Vanuit samenwerkingsconstructie is het financiële risico geminimaliseerd

Wijziging belang:

n.v.t.

Zeggenschap:

Vanuit samenwerkingsovereenkomst

Financiële positie:

EV
1-1-2017

EV
31-12-2017

VV
1-1-2017

VV
31-12-2073

Resultaat
2017

CV € 100.000
BV € 18.000

CV € 100.000
BV € 18.000

CV € 1.000.000
BV € 400.000

CV € 950.000
BV € 400.000

CV € 0
BV € 0