Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Burgemeester dr. A.J.W. Boelhouwer

Openbaar belang:

Samenwerking op het terrein van openbare veiligheid

Financieel belang:

Bijdrage 2017 in de gemeenschappelijke regeling:
Veiligheidsregio € 1.199.839

Wijziging belang:

n.v.t.

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV
1-1-2017

EV
31-12-2017

VV
1-1-2017

VV
31-12-2017

Resultaat
2017

€18.239

€ 16.725

€ 42.649

€ 57.069

€ 0