Gemeenschappelijke regelingen

GGD Hart voor Brabant

GGD Hart voor Brabant

Vestigingsplaats:

‘s Hertogenbosch

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Wethouder A. v.d. Veen

Openbaar belang:

Leveren van een bijdrage aan de openbare gezondheidszorg

Financieel belang:

Bedrag per inwoner

(bijdrage 2017: € 754.077)

Wijziging belang:

n.v.t.

Zeggenschap:

Zitting in bestuur gemeenschappelijke regeling

Financiële positie: x € 1.000

EV
1-1-2017

EV
31-12-2017

VV
1-1-2017

VV
31-12-2017

Resultaat
2017

€ 9.158

€ 9.182

€ 10.392

€ 10.875

€ 0