Deelnemingen

Gate 2 BV

Gate 2 BV

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Participatie in aandelenkapitaal

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

Stimuleren luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid

Financieel belang:

€ 9.000 gestort als aandelenkapitaal

Wijziging belang:

n.v.t.

Zeggenschap:

Aandeelhouder (49,4 %)

Financiële positie: x € 1.000

EV
1-1-2017

EV
31-12-2017

VV
1-1-2017

VV
31-12-2017

Resultaat
2017

€ -168

€ -28

€ 13.348

€ 3.248

€ 140 V