Gemeenschappelijke regelingen

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord  

Vestigingsplaats:

Den Bosch

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijke vertegenwoordiger:

Wethouder A. Zwarts

Openbaar belang:

Samenwerking op het gebied van ambulancezorg

Financieel belang:

n.v.t.

Wijziging belang:

n.v.t.

Zeggenschap:

Stemrecht in algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV
1-1-2017

EV
31-12-2017

VV
1-1-2017

VV
31-12-2017

Resultaat
2017

€ 9.719

€ 9.556

€ 27.742

€ 24.963

€ 163 N